PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

IntlBreakIterator::getLocale

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlBreakIterator::getLocaleGet the locale associated with the object

Descrierea

public string IntlBreakIterator::getLocale ( string $locale_type )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

locale_type

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top