Longhorn PHP 2019 Schedule

IntlChar::digit

(PHP 7)

IntlChar::digitGet the decimal digit value of a code point for a given radix

Descrierea

public static IntlChar::digit ( string $codepoint [, int $radix = 10 ] ) : int

Returns the decimal digit value of the code point in the specified radix.

If the radix is not in the range 2<=radix<=36 or if the value of codepoint is not a valid digit in the specified radix, FALSE is returned. A character is a valid digit if at least one of the following is true:

  • The character has a decimal digit value. Such characters have the general category "Nd" (decimal digit numbers) and a Numeric_Type of Decimal. In this case the value is the character's decimal digit value.
  • The character is one of the uppercase Latin letters 'A' through 'Z'. In this case the value is c-'A'+10.
  • The character is one of the lowercase Latin letters 'a' through 'z'. In this case the value is ch-'a'+10.
  • Latin letters from both the ASCII range (0061..007A, 0041..005A) as well as from the Fullwidth ASCII range (FF41..FF5A, FF21..FF3A) are recognized.

Parametri

codepoint

Valoarea codepoint de tip integer (de ex. 0x2603 pentru U+2603 SNOWMAN) sau caracterul codificat ca string în UTF-8 (de ex. "\u{2603}")

radix

The radix (defaults to 10).

Valorile întoarse

Returns the numeric value represented by the character in the specified radix, or FALSE if there is no value or if the value exceeds the radix.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 Testarea diferitor code points

<?php
var_dump
(IntlChar::digit("0"));
var_dump(IntlChar::digit("3"));
var_dump(IntlChar::digit("A"));
var_dump(IntlChar::digit("A"16));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

int(0)
int(3)
bool(false)
int(10)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top