Longhorn PHP 2019 Schedule

IntlChar::getBlockCode

(PHP 7)

IntlChar::getBlockCodeGet the Unicode allocation block containing a code point

Descrierea

public static IntlChar::getBlockCode ( mixed $codepoint ) : int

Returns the Unicode allocation block that contains the character.

Parametri

codepoint

Valoarea codepoint de tip integer (de ex. 0x2603 pentru U+2603 SNOWMAN) sau caracterul codificat ca string în UTF-8 (de ex. "\u{2603}")

Valorile întoarse

Returns the block value for codepoint. See the IntlChar::BLOCK_CODE_* constants for possible return values.

Exemple

Example #1 Testarea diferitor code points

<?php
var_dump
(IntlChar::getBlockCode("A") === IntlChar::BLOCK_CODE_BASIC_LATIN);
var_dump(IntlChar::getBlockCode("Φ") === IntlChar::BLOCK_CODE_GREEK);
var_dump(IntlChar::getBlockCode("\u{2603}") === IntlChar::BLOCK_CODE_MISCELLANEOUS_SYMBOLS);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)
bool(true)
bool(true)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top