ScotlandPHP 2019

IntlChar::getCombiningClass

(PHP 7)

IntlChar::getCombiningClassGet the combining class of a code point

Descrierea

public static IntlChar::getCombiningClass ( mixed $codepoint ) : int

Returns the combining class of the code point.

Parametri

codepoint

Valoarea codepoint de tip integer (de ex. 0x2603 pentru U+2603 SNOWMAN) sau caracterul codificat ca string în UTF-8 (de ex. "\u{2603}")

Valorile întoarse

Returns the combining class of the character.

Exemple

Example #1 Testarea diferitor code points

<?php
var_dump
(IntlChar::getCombiningClass("A"));
var_dump(IntlChar::getCombiningClass("\u{0334}"));
var_dump(IntlChar::getCombiningClass("\u{0358}"));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

int(0)
int(1)
int(232)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top