ScotlandPHP 2019

IntlChar::getIntPropertyValue

(PHP 7)

IntlChar::getIntPropertyValueGet the value for a Unicode property for a code point

Descrierea

public static IntlChar::getIntPropertyValue ( mixed $codepoint , int $property ) : int

Gets the property value for an enumerated or integer Unicode property for a code point. Also returns binary and mask property values.

Parametri

codepoint

Valoarea codepoint de tip integer (de ex. 0x2603 pentru U+2603 SNOWMAN) sau caracterul codificat ca string în UTF-8 (de ex. "\u{2603}")

property

Proprietatea Unicode spre a fi căutată (a se vedea constantele IntlChar::PROPERTY_*).

Valorile întoarse

Returns the numeric value that is directly the property value or, for enumerated properties, corresponds to the numeric value of the enumerated constant of the respective property value enumeration type.

Returns 0 or 1 (for FALSE/TRUE) for binary Unicode properties.

Returns a bit-mask for mask properties.

Returns 0 if property is out of bounds or if the Unicode version does not have data for the property at all, or not for this code point.

Exemple

Example #1 Testarea diferitor proprietăți

<?php
var_dump
(IntlChar::getIntPropertyValue("A"IntlChar::PROPERTY_ALPHABETIC) === 1);
var_dump(IntlChar::getIntPropertyValue("["IntlChar::PROPERTY_BIDI_MIRRORED) === 1);
var_dump(IntlChar::getIntPropertyValue("Φ"IntlChar::PROPERTY_BLOCK) === IntlChar::BLOCK_CODE_GREEK);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)
bool(true)
bool(true)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top