PHP 7.1.21 Released

IntlChar::toupper

(PHP 7)

IntlChar::toupperMake Unicode character uppercase

Descrierea

public static mixed IntlChar::toupper ( mixed $codepoint )

The given character is mapped to its uppercase equivalent. If the character has no uppercase equivalent, the character itself is returned.

Parametri

codepoint

Valoarea codepoint de tip integer (de ex. 0x2603 pentru U+2603 SNOWMAN) sau caracterul codificat ca string în UTF-8 (de ex. "\u{2603}")

Valorile întoarse

Returns the Simple_Uppercase_Mapping of the code point, if any; otherwise the code point itself.

Tipul întors va fi integer, doar dacă code point nu a fost transmis ca string UTF-8, în care caz va fi întors un string.

Exemple

Example #1 Testarea diferitor code points

<?php
var_dump
(IntlChar::toupper("A"));
var_dump(IntlChar::toupper("a"));
var_dump(IntlChar::toupper("Φ"));
var_dump(IntlChar::toupper("φ"));
var_dump(IntlChar::toupper("1"));
var_dump(IntlChar::toupper(ord("A")));
var_dump(IntlChar::toupper(ord("a")));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

string(1) "A"
string(1) "A"
string(2) "Φ"
string(2) "Φ"
string(1) "1"
int(65)
int(65)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top