International PHP Conference 2019 - Spring Edition

IntlGregorianCalendar::getGregorianChange

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlGregorianCalendar::getGregorianChangeGet the Gregorian Calendar change date

Descrierea

public float IntlGregorianCalendar::getGregorianChange ( void )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the change date sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top