Longhorn PHP 2019 Schedule

IntlRuleBasedBreakIterator::getRuleStatusVec

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlRuleBasedBreakIterator::getRuleStatusVecGet the status values from the break rules that determined the current break position

Descrierea

public IntlRuleBasedBreakIterator::getRuleStatusVec ( void ) : array

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top