PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

IntlTimeZone::createDefault

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createDefaultCreate a new copy of the default timezone for this host

Descrierea

public static IntlTimeZone IntlTimeZone::createDefault ( void )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top