Longhorn PHP 2019 Schedule

IntlTimeZone::createEnumeration

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::createEnumerationGet an enumeration over time zone IDs associated with the given country or offset

Descrierea

public static IntlTimeZone::createEnumeration ([ mixed $countryOrRawOffset ] ) : IntlIterator

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

countryOrRawOffset

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top