Longhorn PHP 2019 Schedule

IntlTimeZone::getDisplayName

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getDisplayNameGet a name of this time zone suitable for presentation to the user

Descrierea

public IntlTimeZone::getDisplayName ([ bool $isDaylight [, int $style [, string $locale ]]] ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

isDaylight

style

locale

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top