IntlTimeZone::getErrorCode

intltz_get_error_code

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getErrorCode -- intltz_get_error_codeGet last error code on the object

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public int IntlTimeZone::getErrorCode ( void )

Stil procedural:

int intltz_get_error_code ( void )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top