Longhorn PHP 2019 Schedule

IntlTimeZone::getGMT

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PECL >= 3.0.0a1)

IntlTimeZone::getGMTCreate GMT (UTC) timezone

Descrierea

public static IntlTimeZone::getGMT ( void ) : IntlTimeZone

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top