PHP 5.6.40 Released

IntlTimeZone::getRegion

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlTimeZone::getRegionGet the region code associated with the given system time zone ID

Descrierea

public static IntlTimeZone::getRegion ( string $zoneId ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

zoneId

Valorile întoarse

Return region sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top