Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Introducere

This extension is a generic extension API to DLLs. This was originally written to allow access to the Win32 API from PHP, although you can also access other functions exported via other DLLs.

Currently supported types are generic PHP types (strings, booleans, floats, integers and nulls) and types you define with w32api_deftype().

Notă:

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL și nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 5.1.0.

Avertizare

Această extensie este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei extensii ߞ - inclusiv denumirile funcțiilor sale și orice alte aspecte documentate în privința acestei extensii ߞ - pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această extensie la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top