The 5th Annual China PHP Conference

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/kadm5.

Notă:

If this option is used without specifying the path to KADM5, PHP will use the built-in KADM5 client libraries. Users who run other applications that use KADM5 (for example, running PHP 4 and PHP 5 as concurrent apache modules, or auth-kadm5) should always specify the path to KADM5: --with-kadm5=/path/to/kadm5. This will force PHP to use the client libraries installed by KADM5, avoiding any conflicts.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top