ConFoo Montreal 2017 Calling for Papers

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Mailparse configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
mailparse.def_charset "us-ascii" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.1.0. Removed in PHP 4.2.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top