PHP 7.2.0 Beta 3 Released

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/mcve.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

If installing without specifying the libmonetra path, PHP will attempt to look in the default LibMonetra Install location (/usr/local). If Monetra (MCVE) is in a non-standard location, run configure with: --with-mcve=$mcve_path , where $mcve_path is the path to your MCVE/Monetra installation. Please note that MCVE/Monetra support requires that $mcve_path/lib and $mcve_path/include exist, and include mcve.h or monetra.h under the include directory and libmcve.so and/or libmcve.a and/or libmonetra.so and/or libmonetra.a under the lib directory.

Since MCVE/Monetra has true server/client separation, there are no additional requirements for running PHP with MCVE support. To test your MCVE/Monetra extension in PHP, you may connect to testbox.monetra.com on port 8333 for IP, or port 8444 for SSL using the MCVE/Monetra PHP API. Use 'vitale' for your username, and 'test' for your password. Additional information about test facilities are available at » http://www.mainstreetsoftworks.com/.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top