Memcached::deleteByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::deleteByKeyDelete an item from a specific server

Descrierea

public bool Memcached::deleteByKey ( string $server_key , string $key [, int $time = 0 ] )

Memcached::deleteByKey() is functionally equivalent to Memcached::delete(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server.

Parametri

server_key

Cheia ce identifică serverul pe care se înscrie, sau de pe care se citește valoarea. În loc de a efectua hash asupra cheii nemijlocite a elementului, se efectuaează hash asupra cheii serverului, atunci când se decide cu care server memcached să se comunice. Aceasta permite ca elementele asociate să fie grupate împreună pe un singur server pentru a mări eficiența operațiilor multiple.

key

The key to be deleted.

time

The amount of time the server will wait to delete the item.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTFOUND if the key does not exist.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top