PHP 5.6.38 Released

Memcached::getMultiByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::getMultiByKeyRetrieve multiple items from a specific server

Descrierea

public array Memcached::getMultiByKey ( string $server_key , array $keys [, int $flags ] )

Memcached::getMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::getMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Parametri

server_key

Cheia ce identifică serverul pe care se înscrie, sau de pe care se citește valoarea. În loc de a efectua hash asupra cheii nemijlocite a elementului, se efectuaează hash asupra cheii serverului, atunci când se decide cu care server memcached să se comunice. Aceasta permite ca elementele asociate să fie grupate împreună pe un singur server pentru a mări eficiența operațiilor multiple.

keys

Array of keys to retrieve.

flags

The flags for the get operation.

Valorile întoarse

Returns the array of found items sau FALSE în cazul eșecului. Utilizați Memcached::getResultCode() dacă e necesar.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
3.0.0 The &cas_tokens parameter was removed. The Memcached::GET_EXTENDED was added and when passed as a flag it ensures the CAS tokens to be fetched.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top