Memcached::setByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::setByKeyStore an item on a specific server

Descrierea

public bool Memcached::setByKey ( string $server_key , string $key , mixed $value [, int $expiration ] )

Memcached::setByKey() is functionally equivalent to Memcached::set(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Parametri

server_key

Cheia ce identifică serverul pe care se înscrie, sau de pe care se citește valoarea. În loc de a efectua hash asupra cheii nemijlocite a elementului, se efectuaează hash asupra cheii serverului, atunci când se decide cu care server memcached să se comunice. Aceasta permite ca elementele asociate să fie grupate împreună pe un singur server pentru a mări eficiența operațiilor multiple.

key

Cheia sub care se stochează valoarea.

value

Valoarea pentru a fi stocată.

expiration

Timpul expirării, implicit este 0. Accesați Timpurile de expirare pentru informații suplimentare.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului. Utilizați Memcached::getResultCode() dacă e necesar.

Exemple

Example #1 Memcached::setByKey() example

<?php
$m 
= new Memcached();
$m->addServer('localhost'11211);

/* keep IP blocks on a certain server */
$m->setByKey('api-cache''block-ip:169.254.253.252'1);
$m->setByKey('api-cache''block-ip:169.127.127.202'1);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top