Memcached::setOptions

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::setOptionsSet Memcached options

Descrierea

public bool Memcached::setOptions ( array $options )

Memcached::setOptions() is a variation of the Memcached::setOption() that takes an array of options to be set.

Parametri

options

An associative array of options where the key is the option to set and the value is the new value for the option.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Setting Memcached options

<?php
$m 
= new Memcached();
var_dump($m->getOption(Memcached::OPT_HASH) == Memcached::HASH_DEFAULT);

$m->setOptions(array(Memcached::OPT_HASH => Memcached::HASH_MURMURMemcached::OPT_PREFIX_KEY => "widgets"));

var_dump($m->getOption(Memcached::OPT_HASH) == Memcached::HASH_DEFAULT);
echo 
"Prefix key is now: "$m->getOption(Memcached::OPT_PREFIX_KEY), "\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)
bool(false)
Prefix key is now: widgets

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top