Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

mSQL configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
msql.allow_persistent "1" PHP_INI_ALL  
msql.max_persistent "-1" PHP_INI_ALL  
msql.max_links "-1" PHP_INI_ALL  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

msql.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent mSQL connections.

msql.max_persistent integer

The maximum number of persistent mSQL connections per process.

The maximum number of mSQL connections per process, including persistent connections.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top