CakeFest 2017 NYC, the Official CakePHP Conference

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Opțiuni de configurare MySQL
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
mysql.allow_local_infile "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
mysql.trace_mode "0" PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 4.3.0.
mysql.default_port NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_socket NULL PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 4.0.1.
mysql.default_host NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_user NULL PHP_INI_ALL  
mysql.default_password NULL PHP_INI_ALL  
mysql.connect_timeout "60" PHP_INI_ALL PHP_INI_SYSTEM în PHP <= 4.3.2. Disponibil începând cu PHP 4.3.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

mysql.allow_local_infile integer

Permite accesul, din perspectiva PHP, la fișiere locale cu interpelări LOAD DATA

mysql.allow_persistent boolean

Indică dacă vor fi permise conexiuni persistente la MySQL.

mysql.max_persistent integer

Numărul maximal de conexiuni persistente la MySQL per proces.

Numărul maximal de conexiuni MySQL per proces, inclusiv conexiuni persistente.

mysql.trace_mode boolean

Modul de trasare. Când mysql.trace_mode este activat, vor fi afișate avertizări pentru scanări ale tabelelor/indicilor, seturi de rezultate neeliberate și erori SQL. (Introdus în PHP 4.3.0)

mysql.default_port string

Numărul implicit al portului TCP utilizat pentru conectarea la serverul de baze de date, dacă nu este specificat un alt port. Dacă nu este specificată o valoare implicită, numărul portului va fi obținut din variabila de mediu MYSQL_TCP_PORT, înregistrarea mysql-tcp din /etc/services, sau din constanta MYSQL_PORT de la momentul compilării în această ordine. Win32 va utiliza numai constanta MYSQL_PORT.

mysql.default_socket string

Numele implicit al socket-ului utilizat pentru conectarea la un server de baze de date local, dacă nu este specificat numele unui alt socket.

mysql.default_host string

Denumirea implicită a serverului de baze de date, în caz că nu se specifică o altă denumire. Nu se aplică în modul SQL securizat.

mysql.default_user string

Numele implicit al utilizatorului pentru a fi utilizat la conectarea la serverul de baze de date, dacă nu este specificat un alt nume. Nu se aplică în modul SQL securizat.

mysql.default_password string

Parola implicită pentru a fi utilizată la conectarea la serverul de baze de date, dacă nu este specificată o altă parolă. Nu se aplică în modul SQL securizat.

mysql.connect_timeout integer

Timeout-ul la conectare în secunde. Pe Linux acest timeout este de asemenea utilizat la așteptarea primului răspuns de la server.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-12
frodenius
8 years ago
you can also easily work around the issue if you simply create a symbolic link to the socket by executing the following in terminal:

sudo mkdir /var/mysql
sudo ln -s /tmp/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock

[EDIT BY danbrown AT php DOT net: Typo spotted by (asterizk AT me DOT com) - "should probably say 'sudo ln -s ...'"]
up
-13
JM
8 years ago
mysql_default_socket can take a filename as the argument.  By default--at least with the default configuration provided by Mac OS X 10.5--it is /var/mysql/mysql.sock.  If necessary, you can edit your php.ini to change it to /tmp/mysql.sock.
To Top