PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

mysqli_driver::embedded_server_end

mysqli_embedded_server_end

(PHP 5, PHP 7)

mysqli_driver::embedded_server_end -- mysqli_embedded_server_endStop embedded server

Descrierea

Stil obiect-orientat

void mysqli_driver::embedded_server_end ( void )

Stil procedural

void mysqli_embedded_server_end ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top