PHP 7.1.24 Released

mysqli_stmt::get_warnings

mysqli_stmt_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

mysqli_stmt::get_warnings -- mysqli_stmt_get_warningsGet result of SHOW WARNINGS

Descrierea

Stil obiect-orientat

object mysqli_stmt::get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )

Stil procedural

object mysqli_stmt_get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top