International PHP Conference 2019 - Spring Edition

mysqli::dump_debug_info

mysqli_dump_debug_info

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::dump_debug_info -- mysqli_dump_debug_infoDump debugging information into the log

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool mysqli::dump_debug_info ( void )

Stil procedural

bool mysqli_dump_debug_info ( mysqli $link )

This function is designed to be executed by an user with the SUPER privilege and is used to dump debugging information into the log for the MySQL Server relating to the connection.

Parametri

link

Numai stilul procedural: Un identificator al legăturii întors de mysqli_connect() sau mysqli_init()

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top