PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

mysqli::release_savepoint

mysqli_release_savepoint

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

mysqli::release_savepoint -- mysqli_release_savepointRemoves the named savepoint from the set of savepoints of the current transaction

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public bool mysqli::release_savepoint ( string $name )

Stil procedural:

bool mysqli_release_savepoint ( mysqli $link , string $name )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

link

Numai stilul procedural: Un identificator al legăturii întors de mysqli_connect() sau mysqli_init()

name

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top