PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

mysqli::send_query

mysqli_send_query

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::send_query -- mysqli_send_querySend the query and return

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool mysqli::send_query ( string $query )

Stil procedural

bool mysqli_send_query ( mysqli $link , string $query )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ și este ELIMINATĂ începând cu PHP 5.3.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top