Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

NumberFormatter::setPattern

numfmt_set_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::setPattern -- numfmt_set_patternSet formatter pattern

Descrierea

Stil obiect-orientat

public bool NumberFormatter::setPattern ( string $pattern )

Stil procedural

bool numfmt_set_pattern ( NumberFormatter $fmt , string $pattern )

Set the pattern used by the formatter. Can not be used on a rule-based formatter.

Parametri

fmt

NumberFormatter object.

pattern

Pattern in syntax described in » ICU DecimalFormat documentation.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 numfmt_set_pattern() example

<?php
$fmt 
numfmt_create'de_DE'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Pattern: ".numfmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_pattern($fmt"#0.# kg");
echo 
"Pattern: ".numfmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Example #2 OO example

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'de_DE'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Pattern: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setPattern("#0.# kg");
echo 
"Pattern: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Pattern: #,##0.###
1.234.567,891
Pattern: #0.# kg
1234567,9 kg

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top