International PHP Conference 2019 - Spring Edition

OCI-Collection::assign

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

OCI-Collection::assignAssigns a value to the collection from another existing collection

Descrierea

bool OCI-Collection::assign ( OCI-Collection $from )

Assigns a value to the collection from another, previously created collection. Both collections must be created with oci_new_collection() prior to using them.

Parametri

from

An instance of OCI-Collection.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top