PHP 5.5.15 is released

Instalarea

Pentru a activa susținerea Ovrimos în PHP compilați PHP cu parametrul --with-ovrimos[=DIR] în linia de configurare. DIR este directorul de instalare al bibliotecii libsqlcli a Ovrimos.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top