Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Printer configuration options
Denumirea Valoarea implicită Poate fi modificată Jurnalul modificărilor
printer.default_printer "" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.0.6. Removed in PHP 4.1.1.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top