Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Instalarea

Nu este necesar de a instala ceva suplimentar pentru a utiliza aceste funcții; ele fac parte din nucleul PHP.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top