PHP 5.6.18 is available

ReflectionClass::implementsInterface

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::implementsInterfaceImplements interface

Descrierea

public bool ReflectionClass::implementsInterface ( string $interface )

Checks whether it implements an interface.

Parametri

interface

The interface name.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top