PHP 7.2.7 Released

ReflectionClass::isIterateable

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isIterateableChecks if iterateable

Descrierea

public bool ReflectionClass::isIterateable ( void )

Checks whether the class is iterateable.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::isIterateable() example

<?php

class IteratorClass implements Iterator {
    public function 
__construct() { }
    public function 
key() { }
    public function 
current() { }
    function 
next() { }
    function 
valid() { }
    function 
rewind() { }
}
class 
DerivedClass extends IteratorClass { }
class 
NonIterator { }

function 
dump_iterateable($class) {
    
$reflection = new ReflectionClass($class);
    
var_dump($reflection->isIterateable());
}

$classes = array("ArrayObject""IteratorClass""DerivedClass""NonIterator");

foreach (
$classes as $class) {
    echo 
"Is $class iterateable? ";
    
dump_iterateable($class);
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Is ArrayObject iterateable? bool(true)
Is IteratorClass iterateable? bool(true)
Is DerivedClass iterateable? bool(true)
Is NonIterator iterateable? bool(false)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top