PHP 5.6.14 is available

ReflectionFunctionAbstract::getParameters

(PHP 5)

ReflectionFunctionAbstract::getParametersGets parameters

Descrierea

public array ReflectionFunctionAbstract::getParameters ( void )

Get the parameters as an array of ReflectionParameter.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The parameters, as a ReflectionParameter object.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top