ReflectionParameter::allowsNull

(PHP 5)

ReflectionParameter::allowsNullChecks if null is allowed

Descrierea

public bool ReflectionParameter::allowsNull ( void )

Checks whether the parameter allows NULL.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

TRUE if NULL is allowed, otherwise FALSE

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Geoffrey LAURENT
1 year ago
The allowsNull method look if arguments have a type.
If a type is defined, null is allowed only if default value is null.

<?php
function myfunction ( $param ) {
   
}

echo (new
ReflectionFunction("myfunction"))->getParameters()[0]->allowsNull() ? "true":"false";

?>

Result : true

<?php
function myfunction ( stdClass $param ) {
   
}

echo (new
ReflectionFunction("myfunction"))->getParameters()[0]->allowsNull() ? "true":"false";

?>

Result : false

<?php
function myfunction ( stdClass $param = null ) {
   
}

echo (new
ReflectionFunction("myfunction"))->getParameters()[0]->allowsNull() ? "true":"false";
?>

Result : true
To Top