PHP 7.2.7 Released

ReflectionParameter::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::exportExports

Descrierea

public static string ReflectionParameter::export ( string $function , string $parameter [, bool $return ] )

Exports.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

function

The function name.

parameter

The parameter name.

return

Stabilirea valorii TRUE va duce la întoarcerea valorii exportate, și nu la emiterea ei. Stabilirea în FALSE (valoarea implicită) va efectua operația opusă.

Valorile întoarse

The exported reflection.

A se vedea și

  • ReflectionParameter::toString()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top