Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

ReflectionProperty::getModifiers

(PHP 5)

ReflectionProperty::getModifiersGets modifiers

Descrierea

public int ReflectionProperty::getModifiers ( void )

Gets the modifiers.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

A numeric representation of the modifiers.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top