Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Reflector::export

(PHP 5)

Reflector::exportExports

Descrierea

public static string Reflector::export ( void )

Exports.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Vedeți de asemenea

  • Reflection::__toString()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top