CakeFest 2017 NYC, the Official CakePHP Conference

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Semaphore Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
sysvshm.init_mem 10000 PHP_INI_SYSTEM  
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

sysvshm.init_mem int

A default size of the shared memory segment.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top