PHP 7.1.0 Release Candidate 4 Released

Instalarea

Funcțiile socket descrise aici fac parte dintr-o extensie PHP ce trebuie activată la momentul compilării adăugând opțiunea --enable-sockets la configure.

Notă: Susținerea IPv6 a fost adăugată în PHP 5.0.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top