PHP 5.5.20 is available

SphinxClient::open

(PECL sphinx >= 1.0.3)

SphinxClient::openOpens persistent connection to the server

Descrierea

public bool SphinxClient::open ( void )

Opens persistent connection to the server.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Istoria schimbărilor

PECL/sphinx Versiunea Descriere
1.0.3 Added SphinxClient::open(), available only if compiled with libsphinxclient >= 0.9.9.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top