PHP 5.5.20 is available

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

The following table lists the configuration options available in the SQLSRV extension. For more information about these options, see » Handling SQLSRV Warnings and Errors.

SQLSRV Opțiuni de configurare pentru
Denumirea Valoarea implicită Poate fi modificată Changelog
sqlsrv.WarningsReturnAsErrors 1 (TRUE) PHP_INI_ALL Available since SQLSRV 1.0
sqlsrv.LogSubsystems 0 PHP_INI_ALL Available since SQLSRV 1.0
sqlsrv.LogSeverity 1 PHP_INI_ALL Available since SQLSRV 1.0

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top