ScotlandPHP 2019

SWFDisplayItem::rotate

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::rotateRotates in relative coordinates

Descrierea

SWFDisplayItem::rotate ( float $angle ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swfdisplayitem::rotate() rotates the current object by angle degrees from its current rotation.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
alan_k at hklc dot com
17 years ago
if you are looking to place 'rotated text' (not animated)
create the text without a location
then add it to the movie
$di = $movie->add($my_text_object);
then move and rotate the result.
$di->moveto($x,$y);
$di->rotate(90);
To Top