Dutch PHP Conference 2019

SWFDisplayItem::setDepth

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::setDepthSets z-order

Descrierea

void SWFDisplayItem::setDepth ( int $depth )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swfdisplayitem::setdepth() sets the object's z-order to depth. Depth defaults to the order in which instances are created (by adding a shape/text to a movie)- newer ones are on top of older ones. If two objects are given the same depth, only the later-defined one can be moved.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top