SWFDisplayItem::skewYTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::skewYToSets the Y-skew

Descrierea

SWFDisplayItem::skewYTo ( float $degrees ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swfdisplayitem::skewyto() sets the y-skew to degrees. For degrees is 1.0, it means a 45-degree forward slant. More is more upward, less is more downward.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top