PHP 7.3.0.beta2 Released

SWFFont::getDescent

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFFont::getDescentReturns the descent of the font, or 0 if not available

Descrierea

float SWFFont::getDescent ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top