PHP 7.1.24 Released

SWFMorph::getShape1

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMorph::getShape1Gets a handle to the starting shape

Descrierea

SWFShape SWFMorph::getShape1 ( void )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Gets the morph's starting shape.

Valorile întoarse

Returns a SWFShape object.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top